DRØMMER I OM

AT FÅ EN MONSTRUM

LEGEPLADS?

 

På denne side kan du læse om vores design proces, vores værdier og hvordan vi arbejder. 

If you are curious about how we work or want your very own MONSTRUM playground, you can read more about our approach and the process here. 

VORES TILGANG

FOKUS PÅ DET KUNSTNERISKE  UDTRYK

Med fokus på et kunstnerisk udtryk og design skaber MONSTRUM legepladser, der ikke kun lægger op til fysisk udfoldelse, men som også inspirerer børnene til at bruge deres fantasi. MONSTRUMs design er historiefortælling. Legepladserne skal naturligvis være et rum, hvor der er plads til, at børnene kan udfordre deres motoriske færdigheder, men for os er det lige så vigtigt, at legepladserne prikker til børnenes eventyrlyst. MONSTRUMs letgenkendelige legepladser er mere end bare legepladser. De er skulpturer, og deres design er omhyggeligt tænkt ind i det landskab, de er en del af. Helt naturligt bliver de et landemærke, som folk taler om, og et sted hvor folk mødes, for helt ærligt: Hvorfor klatre i et almindeligt klatrenet, når man kan lege i en rumraket, en ubåd, en kæmpeedderkop eller en trojansk hest?

MONSTRUM playground eagle dokk1

MØDESTEDER  FOR BÅDE STORE OG SMÅ

Hos MONSTRUM har vi et team af dedikerede arkitekter med en passion for børnenes leg. Det betyder dog ikke, at legepladserne er forbeholdt de mindste, for vores legepladser skal være en social platform, hvor børn, teenagere, forældre og forbipasserende kan mødes. MONSTRUMs legepladser er samlingspunkter i byerne, hvor folk på tværs af kulturer og aldre kan møde hinanden.

MONSTRUM playground whale emeryville

UDFORDRENDE OG INKLUDERENDE

En god legeplads bør inspirere børn til at bevæge sig. Gyngen og klatrerebet er klassiske elementer, som nærmest får det til at kilde i maven, hvis blot man ser på dem, men det er også elementer, hvor der oftest kun er én måde at lege med dem på. Det, vi hos MONSTRUM mener, gør en legeplads fantastisk, er, at børn ikke kan nøjes med at bare at kigge på den. De bliver nødt til at udforske den. Der er et væld af muligheder, ruter og afkroge, der skal undersøges, hvor både deres motoriske evner og eventyrlyst bliver stimuleret. En legeplads kan være en essentiel del af barndommen, hvor børn lærer at reflektere over og overkomme konkrete, fysiske udfordringer. Det er et sted, hvor børn møder nye venner og udvikler evnen til at være sammen med andre mennesker. Og mindst lige så vigtigt: De timer, børnene bruger på legepladsen med pulsen i vejret, er timer, de ikke bruger foran diverse skærme. Ud over legepladsernes åbenlyse praktiske funktioner er de også blevet en værdifuld del af den moderne byplanlægning. Vi ønsker, at legepladserne skal tegne lokalområdet og være dér, folk mødes. De skal have en nærmest magnetisk kraft, så forældre, der går forbi, tænker: ”Wow! Hér har jeg lyst til at bruge tid med mit barn.”

INSPIRING KIDS TO MOVE MONSTRUM playground boat

1. FØRSTE MØDE  

God kommunikation er vigtig for at opnå det bedste resultat. Alle projekter får tildelt en arkitekt, som leder processen, sikrer at alle ønsker for projektet bliver mødt og at designprocessen forløber optimalt. Følgende spørgsmål bliver der taget stilling til i starten af et projekt: 

  • Hvad er hovedambitionen?
  • Hvordan ser timeline og tidsfrister ud?
  • Hvor stort er området?
  • Hvilken aldersgruppe skal det ramme?
  • Hvilken historie skal legepladsen fortælle?
  • Er der nogle specifikke ønsker omkring gynger, rutschebaner, farver højder, proces etc?
  • Hvad er budgettet?

2. DESIGN FORLØB

BRAINSTORMING

Brainstorming er det første skridt i udviklingen af et tema og koncept til en legeplads. Det er vigtigt at se muligheder i stedet for begrænsninger for at finde på den bedste og mest kreative løsning. Brainstormingen baseres på den information og de tanker og ideer, som vi har talt om i det indledende møde. Muligheder for løsninger vil blive skitseret.

 

KONCEPT & SKITSERING

I næste fase defineres konceptet. Det visuelle udtryk vil blive fastlagt og play features og ruter tilføjes. I denne fase tegner vi legepladsen op og laver en samlet præsentation af legepladsens elementer og funktioner.

 

DETALJER

I denne fase vil der fokuseres på legepladsens detaljer og kundens rettelser tilføjes. Der kigges på sikkerhed, farver, proportioner og legeværdi. 

MONSTRUM playground design sketch

3. PLANLÆGNING & PRODUKTION

Efter godkendelse af designet gøres alle elementer producerbare. Dette inkluderer også tilrettelæggelsen af fundamenter.

Hele processen – fra design til konstruktion og den sidste gang maling – foregår under ét tag på vores kontor og værksted i Brøndby. Dette sikrer et levende design,  simplificerer kommunikationen internt, begrænser fejl og gør det nemt at korrigere, modificere eller tilføje detaljer til et design under produktionen. 

Produktionstiden kan variere afhængigt af størrelsen på projektet, samt antallet af øvrige projekter, der er i produktion. Som udgangspunkt tager det max. 4 måneder fra start til slut. Inden legepladsen forlader vores værksted, vil den blive certificeret i henhold til sikkerhedsstandarderne EN 1176/77 eller ASTM  (danske og amerikanske standarder) afhængig af hvor legepladsen skal installeres.

MONSTRUM wild boar vildsvin playground

4. SHIPPING & INSTALLATION

Alle legepladselementer er designet og bygget til at blive transporteret enten med lastbil  eller i containere. Meget store elementer bliver adskilt i mindre dele og samlet på stedet.

For at sikre at transporten går gnidningsfrit, samarbejder vi med BlueWater Shipping, som er global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne ‘Supply Chain Management’. Blue Waters professionelle medarbejdere er uddannede til at levere komplette og skræddersyede løsninger, der kan imødekomme et hvilket som helst krav til forsendelse af gods på globalt plan.

Ved installation af legepladserne arbejder vi tit sammen med lokale enterprenører. Forberedelserne før og under installation bliver nøje planlagt og yderligere detaljer vil blive fastlagt sammen med kunden.

MONSTRUM playground whale shipping transportation process

MATERIALER & BÆREDYGTIGHED

Kernen i MONSTRUMs bæredygtighedspolitik er at producere legepladser i træ med lang holdbarhed. Træ er et varmt, naturligt materiale at røre ved og er samtidigt en vedvarende naturressource. Vi ønsker at skabe legepladser til den næste generation samt at skåne miljøet.

Vi sætter stor pris på at drive en miljøvenlig og bæredygtig forretning og produktion og dette bliver taget i betragtning i hele vores forsyningskæde.

Alle MONSTRUM-legepladser bliver produceret på vores værksted i Danmark, hvor materialerne er nøje udvalgt af vores team. Vi vælger kun materialer af høj kvalitet, som er velegnet til formålet for at sikre at alle gældende sikkerhedsstandarder samt miljømæssige faktorer imødekommes.

 

Beklædning:
FSC-certificeret Sibirisk lærk, høstet i Litauen eller Canga

Konstruktion:
Robinie, Duraply krydsfinér og stål 

Platforme: 
Canga, robinie eller Superwood

Jordkontakt: 
Robinie eller stål

Maling: 
Flügger Wood Tex

Stål: 
Galvaniseret eller rustfrist stål

 

Alle MONSTRUM-legepladser er bygget i miljøvenligt, FSC-certificeret Sibirisk lærk, FSC-certificeret Canga og Duraply krydsfinér og Robinie fra bæredygtigt skovbrug i Europa. Træ med permanent jordkontakt er udført i Robinie hårdttræ, som udmærker sig ved at kunne holde mellem 25 og 40 år i kontakt med jord uden imprægnering. Vi bruger også galvaniseret, rustfrit stål.

MONSTRUM-legepladser males altid med vandbaseret, træbeskyttende “Flügger Wood Tex”. Malingen er svanemærket, hvilket sikrer at indholdet af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier er begrænset.

MONSTRUM sustainability wood materials

5 ÅRS GARANTI

Alle legepladser er dækket af 5 års garanti. Dette dækker gratis udskiftning af defekte elementer grundet fejl i materiale eller fremstilling indenfor 5 år efter overlevering.

Træ er et naturligt materiale der arbejder med årstidernes skiftende vejr. Dette betyder at der kan forekomme små revner og vindridser. Dette påvirker ikke styrken i træet og er ikke dækket af garantien.

Garantien gælder ikke, hvis legepladsen ikke er blevet vedligeholdt i henhold til vedligeholdelsesmanualen. Defekter eller skader som er resultatet af ukorrekt brug, hærværk eller slidtage er ikke dækket af garantien.

Plants vs zombies, Warranty

TRYGHED & SIKKERHED

Alle vores legepladser lever op til standarderne EN1176/77 eller ASTM (de europæiske og amerikanske sikkerhedsstandarder for legepladser). MONSTRUM har en omfangsrig viden om regler og regulationer indenfor området. For at have et fokus på sikkerheden igennem hele forløbet, er flere af vores designere og håndværkere uddannede legepladsinspektører. Som led i at opnå det højeste niveau af sikkerhed, samarbejder vi med Nordisk Legepladsinstitut, som er Europas førende institut indenfor legepladssikkerhed, risikovurdering, rådgivning og certificering.

Alle vores legepladser er certificeret i henhold til EN1176 eller ASTM inden de forlader vores værksted.

 

Safety

VEDLIGEHOLDELSE

Efter installation af legepladsen udarbejder MONSTRUM 
en vedligeholdelsesmanual baseret på de pågældende sikkerhedsstandarder. Legepladserne er lavet af enkle materialer og er nemme at reparere. Alt anvendt træ har en naturlig modstandsdygtighed overfor vejrmæssige påvirkninger og kræver ingen vedligeholdelse, udover almindelig renhold. Hvis man efter 10 år udskifter de mest slidte brædder og genmaler legepladsen, vil den fremstå ny igen. Graffiti på legepladsen, kan ligeledes let overmales.

MONSTRUM gorky park playground