DREAMING OF

A MONSTRUM

PLAYGROUND?

 

If you are curious about how we work or want to get your very own MONSTRUM playground, you can read more about our approach and the process here. 

VORES TILGANG

FOKUS PÅ DET KUNSTNERISKE  UDTRYK

Based on visual arts and design, MONSTRUM makes playgrounds that are not only filled with physical challenges but inspire kids to play by being an adventurous scene where there is space for imagination. The design of MONSTRUMS playgrounds are based on stories. The playgrounds must first of all inspire children to play and challenge their motor skills as well as their  magination. But MONSTRUMs easily recognizable playgrounds are more than just playgrounds. They are sculptures in the urban landscape, telling stories and making people smile just by looking at them. They become landmarks of their surroundings, making both children and adults talk about “meeting by the parrot.” Why play on a climbing frame if you can play in a space rocket, a submarine, a giant snail house, a clown head or a Trojan horse?

MONSTRUM playground eagle dokk1

SAMLINGSPUNKT  FOR STORE OG SMÅ

MONSTRUM has a dedicated team of architects with a passion of bringing inspiring play value to kids, but also experiences to teens, to parents and to bypassers. There are just as many adults as kids on a playground. The scenography of our playgrounds becomes a social platform where all ages are entertained. We believe that great gathering places in the cities, like playgrounds, can connect people across the community.  
 

 

MONSTRUM playground whale emeryville

SKABER LYST TIL LEG

A good playground should inspire kids to move. The swing and the rope way are classical playground elements where you can feel the joy and the tickle in your stomach just by looking at it. But what makes a playground great is that kids are not able to figure it out just by looking at it. They have to explore it. When they are running or climb-ing through the playground there is not only one right way. They have to consider a lot of options and paths, assess-ing their motor skills and safety. This creates continuous movement and a lot of fun. A playground can be an essential part of a childhood, in-spiring and reflecting the challenges of the physical world. It is a place where you meet new friends and develop your ability to socialize with other kids. And equally impor-tant, it is time spend away from the computer getting your pulse up. The playground appearance in the urban landscape has become a valued part of city planning today. We would also like it to be an icon and a social meeting place in the community. The playground should be a magnet that attracts kids and adults walking by: Wow! I want to spend time there with my child.

INSPIRING KIDS TO MOVE MONSTRUM playground boat
Timeline
Timeline

1. FØRSTE MØDE  

God kommunikation er vigtig for at opnå det bedste resultat. Alle projekter får tildelt en arkitekt, som leder processen, sikrer at alle ønsker for projektet bliver mødt og at designprocessen forløber optimalt. Følgende spørgsmål bliver der taget stilling til i starten af et projekt: 

  • Hvad er hovedambitionen?
  • Hvordan ser timeline og tidsfrister ud?
  • Hvor stort er området?
  • Hvilken aldersgruppe skal det ramme?
  • Hvilken historie skal legepladsen fortælle?
  • Er der nogle specifikke ønsker omkring gynger, rutschebaner, farver højder, proces etc?
  • Hvad er budgettet?

2. DESIGN FORLØB

BRAINSTORMING

Brainstorming er det første skridt i udviklingen af et tema og koncept til en legeplads. Det er vigtigt at se muligheder i stedet for begrænsninger for at finde på den bedste og mest kreative løsning. Brainstormingen baseres på den information og de tanker og ideer, som vi har talt om i det indledende møde. Muligheder for løsninger vil blive skitseret.

 

KONCEPT & SKITSERING

I næste fase defineres konceptet. Det visuelle udtryk vil blive fastlagt og play features og ruter tilføjes. I denne fase tegner vi legepladsen op og laver en samlet præsentation af legepladsens elementer og funktioner.

 

DETALJER

Kunden har som udgangspunkt op til 3 revisioner af designet. I denne fase vil detaljer og kommentarer blive justeret til. Der kigges på sikkerhed, farver, proportioner og legeværdi. 

MONSTRUM playground design sketch

3. PLANLÆGNING & PRODUKTION

Efter godkendelse af designet gøres alle elementer producerbare. Dette inkluderer også tilrettelæggelsen af fundamenter.

Hele processen – fra design til konstruktion og den sidste gang maling – foregår under ét tag på vores kontor og værksted i Brøndby. Dette sikrer et levende design,  simplificerer kommunikationen internt, begrænser fejl og gør det nemt at korrigere, modificere eller tilføje detaljer til et design under produktionen. 

Produktionstiden kan variere afhængigt af størrelsen på projektet, samt antallet af øvrige projekter, der er i produktion. Som udgangspunkt tager det max. 4 måneder fra start til slut. Inden legepladsen forlader vores værksted, vil den blive certificeret i henhold til sikkerhedsstandarderne EN 1176/77 eller ASTM  (danske og amerikanske standarder) afhængig af hvor legepladsen skal installeres.

MONSTRUM wild boar vildsvin playground

4. SHIPPING & INSTALLATION

Alle legepladselementer er designet og bygget til at blive transporteret enten med lastbil  eller i containere. Meget store elementer bliver adskilt i mindre dele og samlet på stedet.

For at sikre at transporten går gnidningsfrit, samarbejder vi med BlueWater Shipping, som er global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne ‘Supply Chain Management’. Blue Waters professionelle medarbejdere er uddannede til at levere komplette og skræddersyede løsninger, der kan imødekomme et hvilket som helst krav til forsendelse af gods på globalt plan.

Ved installation af legepladserne arbejder vi tit sammen med lokale enterprenører. Forberedelserne før og under installation bliver nøje planlagt og yderligere detaljer vil blive fastlagt sammen med kunden.

MONSTRUM playground whale shipping transportation process

MATERIALER & BÆREDYGTIGHED

Beklædning:
Superwood

Konstruktion: 

Superwood træ, okoume og Duraply krydsfinér og stål. 

Platforme: 
Cumaru

Jord kontakt: 
Rubinia

Maling: 
Flügger Wood Tex

Stål: Galvaniseret eller rustfrist stål

 

Alle MONSTRUMs legeredskaber er bygget af tømmer i miljøvenlig, PEFC-certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD™, FSC-certificeret okoume og Duraply krydsfinér og Robinie fra bæredygtigt skovbrug i Europa. Træ med permanent jordkontakt er udført i Robinie hårdttræ, som udmærker sig ved at kunne holde mellem 25 og 40 år i kontakt med jord uden imprægnering. Vi bruger også galvaniseret, rustfrit stål.

MONSTRUM legepladser males altid med vandbaseret, træbeskyttende “Flügger Wood Tex”.  

MONSTRUM sustainability wood materials

5 ÅRS GARANTI

Alle legepladser er dækket af 5 års garanti. Dette dækker gratis udskiftning af defekte elementer grundet fejl i materiale eller fremstilling indenfor 5 år efter overlevering.

Træ er et naturligt materiale der arbejder med årstidernes skiftende vejr. Dette betyder at der kan forekomme små revner og vindridser. Dette påvirker ikke styrken i træet og er ikke dækket af garantien.

Garantien gælder ikke, hvis legepladsen ikke er blevet vedligeholdt i henhold til vedligeholdelsesmanualen. Defekter eller skader som er resultatet af ukorrekt brug, hærværk eller slidtage er ikke dækket af garantien.

Plants vs zombies, Warranty

TRYGHED & SIKKERHED

Alle vores legepladser lever op til standarderne EN1176/77 eller ASTM (de europæiske og amerikanske sikkerhedsstandarder for legepladser). MONSTRUM har en omfangsrig viden om regler og regulationer indenfor området. For at have et fokus på sikkerheden igennem hele forløbet, er flere af vores designere og håndværkere uddannede legepladsinspektører. Som led i at opnå det højeste niveau af sikkerhed, samarbejder vi med Nordisk Legepladsinstitut, som er Europas førende institut indenfor legepladssikkerhed, risikovurdering, rådgivning og certificering.

Alle vores legepladser er certificeret i henhold til EN1176 eller ASTM inden de forlader vores værksted.

 

Safety

VEDLIGEHOLDELSE

Efter installation af legepladsen udarbejder MONSTRUM 
en vedligeholdelsesmanual baseret på de pågældende sikkerhedsstandarder. Legepladserne er lavet af enkle materialer og er nemme at reparere. Alt anvendt træ har en naturlig modstandsdygtighed overfor vejrmæssige påvirkninger og kræver ingen vedligeholdelse, udover almindelig renhold. Hvis man efter 10 år udskifter de mest slidte brædder og genmaler legepladsen, vil den fremstå ny igen. Graffiti på legepladsen, kan ligeledes let overmales.

MONSTRUM gorky park playground