Sikkerhed

I et legetilbud vil det at blive udsat for en vis grad af risiko være til gavn

… fordi det opfylder et grundlæggende menneskeligt behov og giver børn lejlighed til at lære om risiko og konsekvenser i et kontrolleret miljø.

Alle vores legepladser opfylder kravene beskrevet i standarden for legepladsredskaber DS/EN 1176/77, der er de fælleseuropæiske regler for sikkerhed på legepladser. For at holde fokus på sikkerheden fra de første ideer på tegnebrættet til den færdigt monterede legeplads, er MONSTRUMs direktør Ole Barslund Nielsen uddannet legepladsinspektør fra Teknologisk Institut.

MONSTRUM har indgående kendskab til reglerne og de gængse tolkninger og faldgruber.

Inden legeredskaberne forlader MONSTRUM, har et anerkendt testinstitut certificeret, at de overholder DS/EN1176.

Efter opsætning af legepladsen anbefaler vi, at bygherren får gennemgået legepladsen af en uvildig certificeret legepladsinspektør. Efterfølgende retter vores dygtige byggere evt. legepladsen til som beskrevet i rapporten. Vores job er ikke færdigt, før inspektøren kan skrive en sikkerhedsrapport om legepladsen uden fejl.

 

Det amerikanske marked

Vi udvikler ligeledes legepladser til det amerikanske marked, hvor legepladserne overholder ASTM og ADA. Vi har blandt andet lavet legepladser til Californien, Tulsa og New York.

Legeredskaberne udføres fra skitser og dansk håndværkstradition. Der udføres som udgangspunkt ingen detaljerede tekniske tegninger. Ved større projekter laves ingeniørberegninger på de større konstruktioner.

Uddrag af DS/EN 1176-1:2008

“Det at tage en risiko er et væsentligt element i legetilbud og i alle de miljøer, hvor børn berettiget bruger tid på leg. Legetilbud har til formål at give børn muligheden for at møde acceptable risici som en del af et stimulerende, udfordrende og kontrolleret læringsmiljø. Legetilbud bør sigte mod at opretholde balancen mellem nødvendigheden af at frembyde risici og nødvendigheden af at beskytte børn mod at komme alvorligt til skade.”

“I et legetilbud vil det at blive udsat for en vis grad af risiko være til gavn, fordi det opfylder et grundlæggende menneskeligt behov og giver børn lejlighed til at lære om risiko og konsekvenser i et kontrolleret miljø.”

“Under hensyntagen til børns leg og den måde, hvorpå det gavner børn at lege på legepladsen ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt, er børn nødt til at lære at klare risici, og det kan medføre buler og blå mærker og tilmed en gang imellem et brækket ben eller en brækket arm. Formålet med denne standard (DS/EN 1176-1:2008) er først og fremmest at forebygge ulykker med handikap eller død til følge og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af de lejlighedsvise uheld, der er uundgåelige, når børn søger at udvikle deres kompetenceniveau, det være sig socialt, intellektuelt eller fysisk.”