Om MONSTRUM.

MONSTRUM

MONSTRUM skaber legepladser med fokus på design, motorisk udfordring og sikkerhed.

Firmaet blev stiftet i 2003 af ildsjælene Ole Barslund Nielsen og Christian Jensen, som mødte hinanden i den danske teaterverden, hvor de sammen byggede scenografier.

I MONSTRUM tror vi på, at gode legepladser afspejler verden. Børn skal have lov til at opleve fare og mærke det sus i maven, som hører med, når man tager en chance og heldigvis lander godt på benene igen. Men den motoriske udfordring skal selvfølgelig foregå i sikre rammer.

Med baggrund i billedkunst og design kan vi lave legeredskaber, der ikke kun kan klatres på, rutsjes ned ad eller gynges i, men som kan sætte gang i legen ved at være et rum, hvor der er god plads til fantasien.

Hvorfor lege på et klatrestativ, hvis man kan lege i en måneraket, en ubåd, et kæmpe sneglehus, et klovnehoved eller en trojansk hest?
MONSTRUM eksporterer i dag legepladser til mange lande, og vi er stolte over, at verden har fået øje på kvaliteten af vores legepladser bl.a. gennem disse priser og nomineringer:

German Design Award 2014, nomineret 

Smukt sted i København 2013, kåret af Københavns Kommune for Tårnlegepladsen i Fællesparken.
INDEX, design to improve life award 2013, nomineret

InnovationSTORM 2013, nomineret

Danish Design Award 2012, vinder 

AOK, Byens Bedste Børneoplevelse, København 2012, vinder
Sveriges Arkitekters Planpris 2010, Malmö Stad vandt med bl.a. Spindel Lekplatsen.

Sådan opstod ideen til MONSTRUM
Ideen til MONSTRUM opstod i 2003 i den børnehave, hvor Ole Barslund Nielsens dengang femårige søn, Sixten Gustav, gik. Børnehaven skulle bruge en ny legeplads, og Ole Barslund Nielsen kom med i en forældregruppe, der skulle vælge redskaber.

”Jeg kunne se, at jeg for det givne budget kunne lave noget, som mindede om teaterscenografi og gav bedre legemuligheder end de kendte koncepter for legepladser. Min kollega, designer Christian Jensen, hjalp med arbejdet, og det blev en rigtig fin legeplads som børnene og pædagogerne (og forældrene) blev meget glade for. Denne legeplads førte til, at vi sammen stiftede MONSTRUM,” siger Ole Barslund Nielsen.

MONSTRUM har fra begyndelsen haft som princip, at legepladser skal udvikles fra børnenes perspektiv. Som inspiration fulgte Ole Barslund Nielsen derfor sin søn igennem en hel dag.
Det blev til disse små film.

Motorisk udfordring
En legeplads skal først og fremmest være motorisk udfordrende. De bedste legepladser har en klart afgrænset målgruppe af børn eller opdelte legeområder. I den ene ende har helt små børn brug for tryghed, nærhed til forældre og små udfordringer. I den anden ende har skolebørn brug for en legeplads med fart, sammenhæng og elementer, hvor de mindre børn ikke kan være med. Som f.eks. en høj hule, der er svær at komme op til.

Små børn bliver inspirerede og drevet frem af at se på de større børns færdigheder og muligheder, og de større børn måler deres egne fremskridt i alle de små sejre, når de kommer højere, længere og hurtigere.

Ind i mellem findes alle de klassiske legeelementer som gyngen, karrusellen, rutsjebanen og alt det andet, der er sjovt for alle – også de unge.


MONSTRUM laver desuden speciallegepladser til handikappede børn, hvilket kræver et indgående kendskab til de enkelte handikap. Men det er i alle tilfælde en god idé at gøre legepladserne så tilgængelige som muligt og huske på, at der er en masse social leg på legepladsen, der ikke er fysisk.

MONSTRUMs legepladser indrettes med en scenografi, som trækker børn ind på legepladsen og giver dem lyst til fysisk udfoldelse. Allerede ude på fortovet inspirerer synet af en raket, en mariehøne eller en blåhval til leg, og børnene mærker et dragende sus i maven længe før, de faktisk er kravlet op på en stejl rutsjebane eller sidder på en gynge i fuld fart.

Sikkerhed
Alle vores legepladser opfylder kravene beskrevet i standarden for legepladsredskaber DS/EN 1176/77, der er de fælleseuropæiske regler for sikkerhed på legepladser. For at holde fokus på sikkerheden fra de første ideer på tegnebrættet til den færdigt monterede legeplads, er MONSTRUMs direktør Ole Barslund Nielsen uddannet legepladsinspektør fra Teknologisk Institut.

MONSTRUM har indgående kendskab til reglerne og de gængse tolkninger og faldgruber. Efter opsætning af legepladsen anbefaler vi, at bygherren får gennemgået legepladsen af en uvildig certificeret legepladsinspektør. Efterfølgende retter vores dygtige byggere evt. legepladsen til som beskrevet i rapporten. Vores job er ikke færdigt, før inspektøren kan skrive en sikkerhedsrapport om legepladsen uden fejl.
MONSTRUM garanterer, at legepladsen opfylder kravene i DS/EN 1176/77.

Uddrag af DS/EN 1176-1:2008
“Det at tage en risiko er et væsentligt element i legetilbud og i alle de miljøer, hvor børn berettiget bruger tid på leg. Legetilbud har til formål at give børn muligheden for at møde acceptable risici som en del af et stimulerende, udfordrende og kontrolleret læringsmiljø. Legetilbud bør sigte mod at opretholde balancen mellem nødvendigheden af at frembyde risici og nødvendigheden af at beskytte børn mod at komme alvorligt til skade.”

“I et legetilbud vil det at blive udsat for en vis grad af risiko være til gavn, fordi det opfylder et grundlæggende menneskeligt behov og giver børn lejlighed til at lære om risiko og konsekvenser i et kontrolleret miljø.”

“Under hensyntagen til børns leg og den måde, hvorpå det gavner børn at lege på legepladsen ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt, er børn nødt til at lære at klare risici, og det kan medføre buler og blå mærker og tilmed en gang imellem et brækket ben eller en brækket arm. Formålet med denne standard (DS/EN 1176-1:2008) er først og fremmest at forebygge ulykker med handikap eller død til følge og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af de lejlighedsvise uheld, der er uundgåelige, når børn søger at udvikle deres kompetenceniveau, det være sig socialt, intellektuelt eller fysisk.”


Materialer

Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af og beklædt med tømmer i miljøvenlig, gennemimprægneret, nordisk ’Superwood’ og grankrydsfiner. Træ med permanent jordkontakt er udført i robinia hårdttræ, som udmærker sig ved at kunne holde mellem 25 og 40 år i kontakt med jord uden imprægnering. Desuden bruger MONSTRUM galvaniseret og rustfrit stål på steder, hvor træ ikke opfylder vores kvalitetskrav.
Bemaling af træ sker med vandbaseret træbeskyttelse.

Aftale om vedligeholdelse
MONSTRUM tilbyder at hjælpe vores kunder med vedligeholdelsen af legepladserne. Vi indgår serviceaftaler med kunder, der gerne vil have, at MONSTRUM sørger for, at legepladsen forbliver i god stand. Løbende vedligehold betyder, at legepladsen holder længere. Der følger en vejledning for vedligehold med alle MONSTRUMs legepladser.

Garanti

Legepladsen udføres i overensstemmelse med standarden for legepladsredskaber, DS/EN1176.
Hvis legeredskabet går i stykker på grund af fabrikations- eller materialefejl inden for fem år fra leveringen, udskifter eller reparerer MONSTRUM den pågældende del uden beregning.
Garantien dækker ikke i tilfælde af, at legeredskabet ikke er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med MONSTRUMs vejledning.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.

MONSTRUMs film

MONSTRUMs familie